Ekonomika při vytápění domu nebo bytu

            Co někde platí, to jinde neplatí. Pokud budeme řešit otázku vytápění domu nebo bytu, vyvarujme se následujících sedmi nepravd, které se šíří populací a začněte myslet ekonomicky.
 ukazatel teploty
1)      ČÍM JE KOTEL VÝKONNĚJŠÍ TÍM LÉPE, JE OMYL
·        Omyl. Kvůli němuž je doma horko, nebo musíte kotel dusit kotel. V obou případech utratíte zbytečně moc a provoz vytápění není ekonomické. Jakmile však koupíte kotel dimenzovaný na nižší teplotu, než potřebujete, vytápění bude neefektivní. Naopak, když je výkon vyšší, než tepelná ztráta bytu nebo domu, je nutno ho při provozu stále dusit. Platí totiž pravidlo, že kotel má největší účinnost, když jede naplno. Kotel má být tedy uzpůsoben přesně na velikost vytápěného prostoru.
plamen ohně
2)      PO ZIMĚ NENÍ DOBRÉ VYPUSTIT VODU Z RADIÁTORŮ
·        Vypuštění vody z radiátorů může být příčinou koroze vnitřních částí. Po opětovném napuštění může voda prostupovat drobnými prasklinkami a koroze rychleji postupuje dál. Když voda zůstává, potom koroze hrozí mnohem méně, protože v radiátorech se nevyskytuje tolik kyslíku, který způsobuje korozi.
3)      MODERNÍ KOTLE NEJSOU ZCELA BEZÚDRŽBOVÉ
·        Trendem je snižování času, který je třeba kotlům věnovat při provozu. Nicméně takové zařízení obsahuje řadu prvků, které vyžadují pravidelnou kontrolu a servis, jednou do roka.
4)      TO CO V KOTLI SHOŘÍ I PŘESTO MŮŽE ZPŮSOBIT PROBLÉMY
·        Pokud spalujeme nevhodné palivo, tak ono sice shoří, ale výrazně se sníží výkon a tedy účinnost kotle. Navíc se v kotli a komíně usazuje nadměrné množství sazí a dehtu a komín opouští ještě navíc jedovatý oxid uhelnatý.
5)      PŘI VÝBĚRU TYPU VYTÁPĚNÍ NENÍ ZÁSADNÍ JEN CENA PALIVA
·        Mezi jednotlivými palivy nejsou tak velké rozdíly jak se může zdát. Se snižující se tepelnou ztrátou domu se snižuje i rozdíl v cenách paliva. A důležité je také dostupnost paliva a jeho časová a fyzická náročnost.
malý radiátor
6)      UDRŽOVAT STÁLOU TEPLOTU NENÍ VŽDY LEVNĚJŠÍ
·        Udržovat stálou teplotu se vyplatí pouze lidem, kteří jsou stále doma. Po dobu, kdy v bytě nikdo není, se vyplatí teplotu snížit. Ráno a večer může být tepleji, jinak chladněji.
7)      ELEKTŘINA NENÍ VELMI ČISTÝ ZDROJ TEPLA
·        Chcete-li elektřinou vyrobit stejné množství tepla, které by doma vzniklo spálením jednoho kilogramu uhlí, je potřeba v elektrárně spálit tři kilogramy uhlí.

Tento záznam byl publikován v Ekonomika . Uložit odkaz do záložek.